IMAGE-2018-07-10-19_40_42

کیبورد و آموزش نرم افزارهای آهنگسازی

امروزه روز نرم افزارهای موسیقی در زمین های بسیار متفاوت و گوناگونی کاربرد دارند .نرم افزارهای نـُت نویسی، آهنرسازی و تنظیم، نرم افزارهای مختص موسیقی الکترونیک و موسیقی تصویر (فیلم) ، نرم افزارهای صدابرداری و بسیاری دیگر. بر این اساس واحد جامع آموزش برنامه ی آموزشی خاصی را برای هنرجویان آکادمی در نظر دارد. این برنامه در ابتدا شامل آموزش انحصاری هر نرم افزار در دوره های معین می شود .جدا از این دوره های آموزشی، آشنایی با نرم افزارهای موسیقی به عنوان یکی از دروس واحد آهنگسازی و صدابرداری نیز لحاظ شده است و برای تک تک هنرجویان آهنگسازی و صدابراداری آشنایی با نرم افزارهای اساسی و کاربردی مرتبط در برنامه ی آموزشی قرار داده شده است. 

صدابرداری (رکورد) در استودیو

آکادمی دلان دارای یکی از بزرگترین و مدرن ترین استودیوهای خصوصی در ایران است. وجود این استودیو امکان و فرصتی بسیار ارزشمند را برای علاقه مندان به فراگیری اصولی ضبط موسیقی در استودیو فراهم آورده است. آموزش صدابرداری در آکادمی دلان به دو بخش تئوریک و پراکتیک تقسیم بندی می شود.در بخش تئوری هنرجویان صدابرداری بر اصول ابتدایی صدابرداری، فیزیک صوت، نرم افزارهای صدابرداری، ادوات استودیو و ویژگی های تسلط می یابند. پس از سپری کردن دوره ی تئوری، هنرجویان با حضور در استودیو دلان دوره ی کارآموزی خود را به شکل پراکتیک آغاز خواهند کرد.

هنرجویان باحضوردراستودیو دلان برطبق برنامه ی آموزشی ، فرصت می یابند تا آنچه را که به شکل تئوری آموخته اند در عمل نیز تجربه کنند. جدای از این ،تک تک هنرجویان واحد صدا برداری در طول دوره های معین به عنوان دستیار صدابرداری در استودیو دلان تحت کارآموزی قرار می گیرند تا هرچه بیشتر بر اصول و قواعد کار تسلط یابند.

کیبورد و آموزش نرم افزارهای آهنگسازی

امروزه روز نرم افزارهای موسیقی در زمین های بسیار متفاوت و گوناگونی کاربرد دارند .نرم افزارهای نـُت نویسی، آهنرسازی و تنظیم، نرم افزارهای مختص موسیقی الکترونیک و موسیقی تصویر (فیلم) ، نرم افزارهای صدابرداری و بسیاری دیگر. بر این اساس واحد جامع آموزش برنامه ی آموزشی خاصی را برای هنرجویان آکادمی در نظر دارد. این برنامه در ابتدا شامل آموزش انحصاری هر نرم افزار در دوره های معین می شود .جدا از این دوره های آموزشی، آشنایی با نرم افزارهای موسیقی به عنوان یکی از دروس واحد آهنگسازی و صدابرداری نیز لحاظ شده است و برای تک تک هنرجویان آهنگسازی و صدابراداری آشنایی با نرم افزارهای اساسی و کاربردی مرتبط در برنامه ی آموزشی قرار داده شده است. 

صدابرداری (رکورد) در استودیو

آکادمی دلان دارای یکی از بزرگترین و مدرن ترین استودیوهای خصوصی در ایران است. وجود این استودیو امکان و فرصتی بسیار ارزشمند را برای علاقه مندان به فراگیری اصولی ضبط موسیقی در استودیو فراهم آورده است. آموزش صدابرداری در آکادمی دلان به دو بخش تئوریک و پراکتیک تقسیم بندی می شود.در بخش تئوری هنرجویان صدابرداری بر اصول ابتدایی صدابرداری، فیزیک صوت، نرم افزارهای صدابرداری، ادوات استودیو و ویژگی های تسلط می یابند. پس از سپری کردن دوره ی تئوری، هنرجویان با حضور در استودیو دلان دوره ی کارآموزی خود را به شکل پراکتیک آغاز خواهند کرد.

هنرجویان باحضوردراستودیو دلان برطبق برنامه ی آموزشی ، فرصت می یابند تا آنچه را که به شکل تئوری آموخته اند در عمل نیز تجربه کنند. جدای از این ،تک تک هنرجویان واحد صدا برداری در طول دوره های معین به عنوان دستیار صدابرداری در استودیو دلان تحت کارآموزی قرار می گیرند تا هرچه بیشتر بر اصول و قواعد کار تسلط یابند.

 
fav